Синопсис

„Интернет промени не само начина, по който работим, но и начина, по който обичаме.” Аарон Бен - Зеев


LOVE.NET проследява паралелно историите на галерия от персонажи, опитващи се да коригират живота си чрез Интернет или просто да се забавляват в мрежата. Филмът разказва за любовта във всичките й проявления – за неизбежната и необяснима любов, но и за повърхностната, бързоликвидна любов.